Om föreningen

Föreningen Svensk Pälskanin bildades 1996 då rasen höll på att försvinna helt. Huvudsyftet med föreningens verksamhet är att bevara rasen som den är och utöka populationen.

Rasen ska bevaras renrasig och dess utmärkande egenskaper ska tas tillvara på. Antalet djur ska utökas med bibehållande av stor genetisk variation. Enskilda djur ska vara identifierbara: i genbanksintyget sker identitetsmärkningen med djurets individnummer, namn samt genbanksnummer.

Genom att gå med i föreningen är du med och stödjer bevarandet av pälskaninen. Som medlem får du tips och råd om avelsarbetet, vilket bland annat innebär bevarande av rasen i genbank. Genbanksverksamheten är öppen för alla som är medlemmar i föreningen och äger Svensk Pälskanin med genbanksintyg.

 

Styrelsen 2019:
Ordförande: Lisa Lithammer
Vice ordförande: Cecilia Ekfors Forsberg
Sekreterare: Lena Edlind
Kassör: Herbert Eriksson
Ledamöter: Martina Jarnuszak

Genbanksansvarig: Herbert Eriksson