Genbank

För att kunna sälja kaniner med genbanksintyg måste du förutom att vara medlem i föreningen också vara godkänd och registrerad som genbanksbesättning. Kontakta genbanksansvarig på genbank@palskanin.se